Energisyn

Energisyn

Ifølge et EU-direktiv skal større danske virksomheder gennemføre obligatoriske Energisyn hvert 4 år.

Virksomheder med mere end 250 ansatte, en omsætning på mere end 50 millioner Euro eller en balance på mindst 43 millioner euro skal have udført energisyn.

Et energisyn består af en kortlægning af virksomhedens energiforbrug der udpeger de store energiforbrugere samt en opgørelse af de rentable energibesparelser i virksomheden.

Læs mere om energisyn her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/virksomheder/energisyn-i-store-virksomheder Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Vi levere den samme ydelse som de store ingeniørhuse, men er næsten altid billigere.