Energisyn

Energisyn

Ifølge et EU-direktiv skal større danske virksomheder gennemføre obligatoriske Energisyn hvert 4 år.

Virksomheder med mere end 250 ansatte, en omsætning på mere end 50 millioner Euro eller en balance på mindst 43 millioner euro skal have udført energisyn.

Et energisyn består af en kortlægning af virksomhedens energiforbrug der udpeger de store energiforbrugere samt en opgørelse af de rentable energibesparelser i virksomheden.

Læs mere om energisyn her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/virksomheder/energisyn-i-store-virksomheder

Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Vi levere den samme ydelse som de store ingeniørhuse, men er næsten altid billigere.

I løbet af 2024 ændret opdeles energisynsordningen udfra virksomhedens energiforbrug. Virksomheder med et samlet energiforbrug under 2,75 GWh/år er ikke omfattet af energisynsordningen.

Virksomheder med et samlet energiforbrug mellem 2,75 GWH/år og 23,6 GWH/år skal have udført et energisyn som i den nuværende energisynsordning.
Virksomheder med et samlet energiforbrug over 23,6 GWh/år skal have implementeret energiledelse.