Energiledelse

Energiledelse

I dagligdagen fokusere virksomheder på deres produktion med de daglige udfordringer denne giver. Med mange bolde i luften hos ledelsen, er små og ofte usynlige energiforbrugere ikke højest på agendaen. Disse energiforbrugere, der ofte kan minimeres skaber en unødvendig udgift og dermed CO2-udslip. Ved implementering af energiledelse, skabes et energimæssigt overblik, der fokusere på eliminering af unødvendigt energiforbrug samt hjælper med at arbejde systematisk med virksomhedens energimål.

Læs mere om energiledelse her:
https://old.sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/vejledninger/energiledelse

I løbet af 2024 ændret opdeles energisynsordningen udfra virksomhedens energiforbrug således at virksomheder med et samlet energiforbrug over 23,6 GWh/år skal have implementeret energiledelse.

process hjul