Energimærkning

Energimærkning

For kommuner skal der altid forelægge et gyldigt energimærke for kommunens ejendomme over 60 m2. For andre bygningsejere skal der forelægge et gyldigt energimærke ved salg, udlejning eller anden overdragelse af ejendomme. Energimærket har en gyldighedsperiode på 10 år. Der kan læses mere om energimærkning her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger


Energimærkning er lovpligtig ved salg, lejer eller andet overdragelse for private og virksomheder. Kommuner skal til en hver tid have et gyldigt energimærke på bygninger 60 m2.

Energimærke synliggør bygningens energiforbrug, udfra standardkriterier således at overtageren af bygningen får et indblik bygningens normale energiforbrug uafhængig af den nuværende brugers adfærd i bygningen.

Energimærkningen giver et overblik over de rentable energibesparelser med angivelse af el- og varmebesparelsen samt investeringssummen. Energimærkning giver en oversigt over potentielle energiforbedringer i din bygning. Energimærkets oplysninger kan lægges til grund for en kortlægning af fremtidige energioptimeringsprojekter og udvikles til en vedligeholdelsesplan således at fremtidige investeringer kan planlægges. Læs mere om energimærkning her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger

Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Vi levere den samme ydelse som de store ingeniørhuse, men er næsten altid billigere.

Lantner Consult ApS har en professionel ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet ADIS, der dækker hele Danmark