Energirådgivning

Den billigste energi er den du ikke bruger

Hos Lantner Consult bringer vi 12 år erfaring som energirådgiver og energimærkning i spil og tilbyder vi uvildig rådgivning. Denne rådgivning kan eksempelvis være en screening der identificerer rentable energibesparelser samt kan lægges til grund for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan. Rådgivning kan ligeledes være sparring med valg af teknisk udstyr eller løsninger samt udarbejdelse af dokumentation hvis der skal søges tilskud til energibesparelsesprojekter.

Vi kan ligeledes hjælpe med lige den specialopgave indenfor energi I mangler interne ressourcer til.


Tilskud til energibesparelser

Ønsker du at sænke driftsudgiften til bygning er det mest nærliggende at optimere energiforbruget. For at sikre at din investering bruges optimalt bør der først laves en kortlægning af alt energikrævende udstyr der viser levetiden for udstyret samt energibesparelsen og investering ved en udskiftning. Udfra denne kortlægning kan den bedste energibesparelse.

HUSK at energiselskaberne yder tilskud til energioptimeringer – men ordningen stopper d. 31. december 2020. Vi kan hjælpe med at opfylde dokumentationskravene i forbindelse med at søge disse tilskud. Se her: Søg tilskud til energibesparelser