EFO

Energieffektiviserings ordning for overskudsvarme

Denne ordning henvender sig til energitunge virksomheder, med ønsker at opnå afgiftsfritagelse på afgiftsbelæagt overskudsvarmeleverancer, der leveres til fjernvarmeselskaber eller andre virksomheder.

Virksomheden skal i forbindelse med indgåelse i ordningen, udarbejde en energimgennemgang svarende til kravet beskrevet i ISO5001:2018 §2 stk. 2-5 på de processer og anlæg, der generer, opgraderer og transporter overskudsvarme. Der udarbejdes en energikortlægning, en screeningliste samt en energihandlingsplan. Disse kan udarbejdes at virksomeheden eller dennes rådgiver. Energieffektiviseringstiltag med en simpel tilbagebetalingstis under 5 år skal gennemføres.

I forbindelse med ansøgning skal de udarbejde dokumenter verificeret af en uvildig teknisk ekspert. Lantner Consult er en af de få uvildige eksperter i Danmark

Læs mere om energieffektiviseringsordnignen for overskudsvarme her: https://ens.dk/efo