Certificeret energimærkningskonsulent for alle bygningstyper

Energimærker for både parcelhuse, lejligheder og kontorbygninger.
Iso9001 certificeret. https://www.byggekvalitet.dk/forretningsomraader/energi/energimaerkning/

Godkendt energisynskonsulent

Registreringnummer nr. E-143 B http://energisynskonsulent.dk/om-energisyn/

Energiberegninger ved om- og tilbygninger

Udarbejdelse af varmetabsrammer ved ombygning
Udarbejdelse af energirammer der er et krav når der søges om byggetilladelse

Kortlægning af energibesparelser i virksomheder

Hvis du overvejer at lave energibesparelser i din virksomhed, så start med at få lavet en kortlægning af de forskellige besparelsesmuligheder.
Derved sikrer du, at din investering genererer den størst mulige energibesparelse