Tilskud

Tilskud

Der kan, med få undtagelser søges energitilskud til alle energibesparende projekter. Der SKAL søges tilskud inden der ordres materiale eller projektet ordres hos entreprenør. Der skal installeres en fysisk installation (teknisk fix) der optimere energiforbruget. Den simple tilbagebetalingstid for projekter skal være over 1 år.

Kontakt os

Eksempler på tilskudsgivende energibesparelser :

 • Belysning
 • Skift til LED
 • Etablering af tilstedeværelsesmelder
 • Ventilation
 • Tidsstyring
 • Aktivering via CO2/temperatur/tilstedeværelsemelder
 • Etablere varmegenvinding
 • Nye motorer og ventilatorer
 • Nyt ventilationsaggregat
 • Køling
 • Etablere frikøling
 • Hæve setpunkt og dermed sænke driftstiden for kompressoren
 • Teknisk isolering
 • Varme
 • Forbedring af afkøling via indregulering og styring
 • Teknisk isolering
 • Konvertering af varmeanlæg – Varmepumpe, nyt gasfyr, pillefyr etc.
 • Dampanlæg
 • Sænke damptryk
 • Minimere mængden af flashdamp
 • Teknisk isolering
 • Varmegenvinding
 • Brug af overskudsvarme til forvarmning i produktionen
 • Klimaskærm:
 • Isolering af tag
 • Nye dører og vinduer